آمار
پست های برچسب شده "تسکین درد"

علم فیزیوتراپی سال هاست که حامی و مکمل درمان اغلب بیماری ها وآسیب های مفصلی، عضلانی، ریوی، درد های حاد و و مزمن عضلانی، شکستگی ها و … بوده است. اما از آنجایی که پیشرفت علم سبب توسعه هر چه بیشتر علم فیزیوتراپی و تجهیزات و روش های فیزیوتراپی شده است در این مقاله قصد داریم در مورد جدید ترین راه های درمان، جدیدترین ابزار و وسایل های فیزیوتراپی و جدید ترین آزمایشات طبی فیزیوتراپی که به موفقیت منجر شده است صحبت کنیم. در سال 2019 اغلب دانشگاه های مشهور کشور ایتالیا، انگلستان، آمریکا و … اقدام به نوشتن مقالات متعدد من باب علم فیزیوتراپی و ساخت ابزار و فنون جدید علم فیزیوتراپی کردند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. بدون شک خواندن این مقاله سبب تغییر دید و نگرش شما نسبت به وسعت علم فیزیوتراپی خواهد شد.

0

بالا

X