: بخش فروش
04135549231
اسلینگ، حلقه S، طناب، فنر، کارابین و
 
  متعلقات فریم شامل:
  • اسلینگ ها
  • چوب کوتاهی
  • فنر فیزیوتراپی
  • دستگیره پولی
  • قرقره
  • حلقه S
  • کارابین
  • طناب
بوده که تمامی این متعلقات قابل ارائه از شرکت پزشکی پویا میباشد.
 Back To Top