: بخش فروش
04135549231
هات پگ فیزیوتراپی
 
هات پگ های فیزیوتراپی در انواع مختلف که در سایز های متفاوت:
  •  هات پگ کمری 36*50 سانتی متر
  • هات پگ استاندارد 25*30 سانتی متر
  • هات پگ گردنی 15*54 سانتی متر
  • هات پگ کوچک 12*25 سانتی متر
  • پگ زانویی بزرگ 25*50 سانتی متر
  • پگ زانویی کوچک 25*40 سانتی متر
ارائه میگردد.Back To Top