: بخش فروش
04135549231
پد فرانسه ای سایز 6*8
 
پد های فیزیوتراپی فرانسه ای در سایز 8*6 سانتی متر در دو نوع :
  • دو رو
  • یک رو چرم
 Back To Top