: بخش فروش
04135549231
ولکرو درجه یک
 
با عرض 5 سانتی متر و ولکرو درجه 1 در سایز های
  • 35 سانتی متر
  •  50 سانتی متر
  • 65 سانتی متر
  • 110 سانتی مترBack To Top